Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Odbor epizootológie

Odbor epizootológie je zameraný na vyšetrovanie a diagnostikovanie príčin ochorenia a hynutia zvierat, kontrola zdravia zvierat. Odbor epizootológie vykonáva skúšky a zabezpečuje výkon diagnostickej činnosti za účelom zisťovania pôvodcov veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz zvierat a pôvodcov nákaz prenosných zo zvierat na ľudí.

Odbor ďalej zabezpečuje výkon diagnostických činností za účelom zisťovania a odstraňovania príčin, nedostatkov v oblasti výskytu neinfekčných ochorení, spoluriešenie problémov z odboru veterinárnej gynekológie, andrológie, genetiky a odchovu mláďat. Odbor epizootológie sa zúčastňuje spolu so sekciou epizootológie ŠVPS SR na tvorbe veterinárnej prevencie pri ozdravovaní chovov od nákazlivých a parazitárnych ochorení. Odbor zabezpečuje predpísanú agendu, prenos informácií a vypracúvanie odborných správ a posudkov a spolupracuje s orgánmi a organizáciami pre ochranu zvierat.

Odbor epizootológie tvoria:

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave