Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Oddelenie sérológie, virológie a molekulárnej biológie

Vedúca oddelenia:

MVDr. K. Strišková, PhD.
Tel. +421 2 38108 232
E-mail: striskova@svuba.sk

Na oddelení sa detegujú infekčné ochorenia zvierat s použitím metód: ELISA, complement-fixačný test (RVK), Rose Bengal test (RBT), mikroaglutinačný test (MAT), vírusneutralizačný test (VNT), imunodifúzny test (IDT), rýchla sklíčková aglutinácia (RSA), imunochromatografický test, PCR.

Hovädzí dobytok - sérologické vyšetrenia

 • IBR (ELISA)
 • PI-3 (ELISA)
 • BVD (ELISA)
 • BRSV (ELISA)
 • Katarálna horúčka oviec (ELISA)
 • Brucelóza (ELISA, RVK, RBT)
 • Q-horúčka (RVK)
 • Chlamydióza (RVK)
 • Leptospiróza (MAT)
 • Leukóza (ELISA)
 • Paratuberkulóza (ELISA, RVK)
 • Listerióza (RVK)
 • Toxoplazmóza (RVK)
 • BVD (ELISA)

Hovädzí dobytok - detekcia pôvodcu ochorenia

 • IBR (ELISA, PCR)
 • PI-3 (ELISA)
 • BRSV (ELISA)
 • Rotavírus, Koronavírus, E.coli F5 (ELISA, imunochromatografický test)
 • BVD (ELISA, PCR)

Ošípané - sérologické vyšetrenia

 • Morbus Aujeszky (ELISA)
 • Klasický mor ošípaných (ELISA)
 • PRRS (ELISA)
 • Brucelóza (RVK, RBT, ELISA)
 • Leptospiróza (MAT)

Ošípané - detekcia pôvodcu ochorenia

 • Rotavírus (imunochromatografický test)
 • TGE a PED (imunochromatografický test)
 • Lawsonia intracellularis (PCR)
 • PRRS, typizácia americký a európsky typ (PCR)
 • Cirkovírus - PCV2 (PCR)
 • Parvovírus - PPV (PCR)

Ovce, kozy - sérologické vyšetrenia

 • Maedi - Visna (IDT)
 • Infekčná artritída a encefalitída kôz (IDT)
 • Katarálna horúčka oviec (ELISA)
 • Brucelóza (RVK, RBT, ELISA)
 • Q-horúčka (RVK)
 • Chlamydióza (RVK)
 • Leptospiróza (MAT)
 • Infekčná epididymitída baranov (RVK)
 • Listerióza (RVK)
 • Paratuberkulóza (ELISA, RVK)

Kone - sérologické vyšetrenia

 • Infekčná arteritída koní (VNT, ELISA)
 • Pneumonitída koní (VNT)
 • Západonílska horúčka - IgM Ab (ELISA)
 • Infekčná anémia koní (IDT)
 • Malleus (RVK)
 • Žrebčia nákaza (RVK)
 • Brucelóza (RVK)
 • Borrelióza (RVK)
 • Toxoplazmóza (RVK)
 • Leptospiróza (MAT)
 • Babesióza - Babesia equi a Babesia caballi (ELISA)

Kone - detekcia pôvodcu ochorenia

 • Babesia sp. (PCR)

Hydina - sérologické vyšetrenia

 • Infekčná bronchitída (ELISA)
 • Infekčná burzitída (ELISA)
 • Infekčná anémia (ELISA)
 • Aviárna encefalomyelitída (ELISA)
 • Pseudomor hydiny (ELISA)
 • Reovírus hydiny (ELISA)
 • EDS-76 (ELISA)
 • Infekčná laryngotracheitída hydiny (ELISA)
 • Mycoplasma gallisepticum (ELISA, RSA)
 • Mycoplasma synoviae (ELISA, RSA)
 • Mycoplasma meleagridis (ELISA, RSA)
 • Salmonella pullorum (RSA)

Psy - sérologické vyšetrenia

 • Leishmanióza (ELISA)
 • Ehrlichióza (ELISA)
 • Borrelióza IgG a IgM Ab (ELISA)
 • Herpesvírus (ELISA)
 • Toxoplazmóza (RVK)
 • Listerióza (RVK)
 • Brucelóza (RVK)
 • Leptospiróza (MAT)
 • Stanovenie hladiny progesterónu (ELISA)

Psy - detekcia pôvodcu ochorenia

 • Rota a Koronavírus (imunochromatografický test)
 • Psinka (imunochromatografický test)
 • Parvovírus (PCR, imunochromatografický test)

Mačky - sérologické vyšetrenia

 • Felinná imunodeficiencia - FIV (imunochromatografický test)
 • Infekčná peritonitída - FIP (ELISA)
 • Borrelióza (RVK)
 • Toxoplazmóza (RVK)
 • Leptospiróza (MAT)
 • Stanovenie krvnej skupiny (Aglut.)

Mačky - detekcia pôvodcu ochorenia

 • Felinná leukóza - FeLV (imunochromatografický test)

Králiky, zajace - sérologické vyšetrenia

 • Brucelóza (RBT)
 • Tularémia (RBT)

Králiky, zajace - detekcia pôvodcu ochorenia

 • Hemoragická nákaza králikov (ELISA)

Ryby - detekcia pôvodcu ochorenia

 • Jarná virémia kaprov (ELISA)

Laboratórium ELISA metód

Potraviny

 • Alergény - glutén, vaječný proteín (vaječný bielok), celkové mliečne proteíny, sója, horčica, sezam, arašidy, lieskové orechy, vlašské orechy, mandle, vlčí bôb(lupina)
 • Falšovanie potravín - dôkaz kravského mlieka v ovčom a kozom mlieku a v ovčom a kozom syre
 • Dôkaz rizikového materiálu (CNS)
 • Dôkaz živočíšnych proteínov - hovädzí dobytok, ošípaná, hydina, ovca

Laboratórium molekulárnej biológie

Biologický materiál

 • Dôkaz Mycoplasma sp.
 • Dôkaz zástupcov rodu Mycobacterium
 • Druhová identifikácia lariev rodu Trichinella
 • Druhová identifikácia echinokokov
 • Genotypová identifikácia baktérií Salmonella typhimurium (monofázická a bifázická)

Potraviny, krmivo

 • Dôkaz živočíšnych druhov - hovädzí dobytok, ošípaná, hydina, ovca, koza, kôň, potkan, myš, pes
 • Alergén - sója
 • Alergén - zeler
 • GMO - 35S, NOS,ctp2-cp4-epsps, MON87001


O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave