Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English
Harmonogram zvoznej linky VPÚ V Bratislave počas letných prázdnin platný od 11.7.2020 do 2.9.2020 vrátane.
Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým, že potrebu zvozu VZORIEK NA VYŠETRENIE DO VPÚ V BRATISLAVE zo zvozných miest Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Topoľčany, Bánovce n. B., Trenčín je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred.
Nahlasuje sa na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).
V prípade nedostupnosti vodiča na telefóne, volajte sekretariát +421 2 38108 211 alebo +421 905 387 952.
UPOZORNENIE: prevoz vzoriek na iný ústav ako VPÚ v Bratislave je potrebné vopred konzultovať s obidvomi ústavmi (bratislavským aj koncovým), nakoľko bratislavské zvozné linky nevedia zaručiť včasné dodanie vzorky do miesta určenia bez predchádzajúcej dohody s cieľovým ústavom.


Harmonogram zvozných liniek VPÚ v Bratislave na zvozné miesta RVPS
platný od 19.4.2022
Linka č. 1 0905 682 497 Linka č. 2 0905 682 498
Pondelok    
Miesto Adresa Čas
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15
RVPS Galanta Hodská 19 11:15
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:00
RVPS Trnava Zavarská 11  12:45
RVPS Senica K veterine 4 13:45
RVPS SC - Malacky Pezinská 9 14:30
Utorok     Utorok    
Miesto Adresa Čas Miesto Adresa Čas
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 RVPS Komárno Štúrova 5 9:00
RVPS Senec Svätoplukova 50 11:00 RVPS Nové Zámky Komjatická 65 10:00
RVPS Galanta Hodská 19 11:30 RVPS Levice Milana Rastislava Štefánika 24 11:00
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 RVPS Nitra Akademická 3 12:00
RVPS Senica K veterine 4 13:00 RLER Nitra SPU Trieda Andreja Hlinku 1542 12:00
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 NRLM Lužianky Hlohovecká 5 12:00
      RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:45
     
Streda   Streda    
Miesto Adresa Čas Miesto Adresa Čas
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 RVPS Topoľčany Doktora Pavla Adámiho 17 9:30
RVPS šaľa Školská 22 11:00 RVPS TN - Bánovce nad Bebravou Ku splavu 8 ( do 9:00
RVPS Galanta Hodská 19 11:30 RVPS Trenčín Súdna 22 10:30
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 RVPS Nové Mesto nad Váhom Tajovského 7 11:00
RVPS Senica K veterine 4 13:00 RVPS Piešťany Pod Párovcami 178 11:30
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:00
Štvrtok     Štvrtok    
Miesto Adresa Čas Miesto Adresa Čas
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 RVPS Komárno Štúrova 5 9:00
RVPS Senec Svätoplukova 50 11:00 RVPS Nové Zámky Komjatická 65 10:00
RVPS Galanta Hodská 19 11:30 RVPS Levice Milana Rastislava Štefánika 24 11:00
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 RVPS Nitra Akademická 3 12:00
RVPS Senica K veterine 4 13:00 RLER Nitra SPU Trieda Andreja Hlinku 1542 12:00
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 NRLM Lužianky Hlohovecká 5 12:00
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:45
Piatok     Piatok    
Miesto Adresa Čas Miesto Adresa Čas
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 RVPS Topoľčany Doktora Pavla Adámiho 17 9:30
RVPS šaľa Školská 22 11:00 RVPS TN - Bánovce nad Bebravou Ku splavu 8 ( do 9:00
RVPS Galanta Hodská 19 11:30 RVPS Trenčín Súdna 22 10:30
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 RVPS Nové Mesto nad Váhom Tajovského 7 11:00
RVPS Senica K veterine 4 13:00 RVPS Piešťany Pod Párovcami 178 11:30
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:00
RVPS Senec Svätoplukova 50 13:00
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave