Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Oddelenie chémie a toxikológie

Vedúca oddelenia: Ing. Vojsová Yveta  
Tel.: +421 2 38108 260
E-mail: yvojsova@svuba.sk

Zástupca ved.oddelenia: Ing. Martinkovičová L., Ing.Bartalosová I.
Tel.: +421 2 38108 263
E-mail: lmartinkovicova@svuba.sk, ibartalosova@svuba.sk

Stanovenie mykotoxínov (kontaminantov) v krmivách a v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu

 • Stanovenie Aflatoxínov B1,B2,G1,G2
 • Stanovenie Ochratoxínu A 
 • Stanovenie Deoxynivalenolu
 • Stanovenie Zearalenonu
 • Stanovenie sumy Fumonizínov
 • Stanovenie T-2, HT-2 toxínu
 • Stanovenie Aflatoxínu M1
 • Stanovenie Nivalenolu
 • Stanovenie patulínu

Stanovenie aditívnych látok v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a v nápojoch

 • Stanovenie konzervačných látok – kyselina benzoová, kyselina sorbová, parabény
 • Stanovenie kyseliny mravčej
 • Stanovenie kyseliny propiónovej
 • Stanovenie syntetických farbív
 • Stanovenie prírodného farbiva Košenila, kyselina karmínová
 • Stanovenie kofeínu
 • Stanovenie chinínu
 • Stanovenie syntetických  sladidiel – aspartám, cyklamát, sacharín, acesulfám K, neohesperidín
 • Stanovenie dusitanov a dusičnanov v zelenine, ovocí  a v detskej výžive


Chemickotoxikologické vyšetrenia

 • chemickotoxikologické vyšetrovanie príčin intoxikácií u rôznych druhov zvierat, chemické analýzy veterinárnej toxikológie
 • stanovenie pH v biologickom materiáli
 • stanovenie chloridu sodného (NaCl)
 • stanovenie amoniakálneho dusíka
 • stanovenie dusitanov a dusičnanov v biologickom materiáli a v krmivách


Kvantitatívne stanovenie vybraných fyzikálno-chemických parametrov vo vzorkách vôd – pitná, povrchová, odpadová, napájacia

 • reakcia vody - pH
 • dusitany, dusičnany
 • amónne ióny
 • voľný chlór
 • chemická spotreba kyslíka manganistanom
 • chloridy
 • sírany
 • fluoridy
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave