Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Oddelenie chromatografie

Vedúca oddelenia: RNDr. Jarmila Ďurčanská
Tel.: +421 2 38108 255
Mobil: + 421 905 899 567
E-mail: durcanska@svuba.sk

Na oddelení sa vykonávajú nasledovné analýzy:

  • analýza rezíduí pesticídov v požívatinách rastlinného pôvodu ( v súčasnosti vyšetrujeme vzorky na prítomnosť 130 rezíduí pesticídov)
  • analýza patulínu v rastlinných matriciach, prevažne na báze jablka
  • analýza konzervačných látok ortofenylfenolu a difenylu v citrusových plodoch
  • analýza liehovín na rozlíšenie pôvodu použitého liehu (syntetický vs poľnohospodársky)
  • analýza na kontrolu falšovania medu
  • analýza piva a sladu na obsah N-nitrózoamínov
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave