Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Odbor logistiky a vnútornej správy

Vedúci odboru: Patrik Garžík
Tel.: + 421 2 38108 217
Mobil: + 421 905 387 955
E-mail: pato_garzik@svuba.sk

  • údržba, zásobovanie – J. Ács
  • údržbár – D. Chrenka
  • vodiči – Gabriel Filo, Igor Valko
  • upratovačka – E. Vadovičová, B.Smolová, A. Putiková, N. Putiková


O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave