Harmonogram zvoznej linky VPÚ V Bratislave počas letných prázdnin platný od 11.7.2020 do 2.9.2020 vrátane.
Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým, že potrebu zvozu VZORIEK NA VYŠETRENIE DO VPÚ V BRATISLAVE zo zvozných miest Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa, Topoľčany, Bánovce n. B., Trenčín je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred.
Nahlasuje sa na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).
V prípade nedostupnosti vodiča na telefóne, volajte sekretariát +421 2 38108 211 alebo +421 905 387 952.
UPOZORNENIE: prevoz vzoriek na iný ústav ako VPÚ v Bratislave je potrebné vopred konzultovať s obidvomi ústavmi (bratislavským aj koncovým), nakoľko bratislavské zvozné linky nevedia zaručiť včasné dodanie vzorky do miesta určenia bez predchádzajúcej dohody s cieľovým ústavom.


Pondelok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
Krivošík Šamorín Pomlejská cesta 16 9:45 telefón do 9:00
Cykritová Šamorín Kasárenská 7 9:45 telefón do 9:00
Baráthová Šamorín Záhradnícka 23 9:45 telefón do 9:00
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 pravidelné  
Bitúnok Istermeat D. Streda Povodská cesta 13 10:15 telefón do 9:30
RVPS Galanta Hodská 19 - vchod z Jesenského 11:15 pravidelné  
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:00 pravidelné  
RVPS Trnava Zavarská 11  12:45 pravidelné  
Veterinárna Klinika Zavarská 11  12:45 telefón do 12:00
RVPS Senica K veterine 4 13:45 pravidelné  
RVPS SC - Malacky Pezinská 9 14:30 pravidelné  
Príchod 15:00-15:15        
       
         
Utorok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 pravidelné  
Bitúnok Istermeat DS Povodská cesta 13 10:15 telefón do 9:30
RVPS Senec Svätoplukova 50 11:00 pravidelné  
Bitunok Albert Senec Trnavská 585 11:00 telefón do 10:00
RVPS Galanta Hodská 19 - vchod z Jesenského 11:30 pravidelné  
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 pravidelné  
Veterinárna Klinika Zavarská 11  12:00 telefón do 11:30
Hydináreň Mach Častá 1km od odbočky na vodnú nádrž Budmerice 12:45 telefón do 11:30
RVPS Senica K veterine 4 13:00 pravidelné  
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 pravidelné  
Príchod 14:15 - 14:45        
       
       
         
Streda        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
Krivošík Šamorín Pomlejská cesta 16 9:45 telefón do 9:00
Cykritová Šamorín Kasárenská 7 9:45 telefón do 9:00
Baráthová Šamorín Záhradnícka 23 9:45 telefón do 9:00
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 pravidelné  
Bitúnok Istermeat D. Streda Povodská cesta 13 10:15 telefón do 9:30
RVPS šaľa Školská 22 11:00 pravidelné  
RVPS Galanta Hodská 19 -                                                     vchod z Jesenského 11:30 pravidelné  
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 pravidelné  
Veterinárna Klinika Zavarská 11  12:00 telefón do 11:30
Bitúnok Swaman Myjava Brezovská 449 12:45 telefón do 12:00
RVPS Senica K veterine 4 13:00 pravidelné  
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 pravidelné  
Príchod 14:15 - 14:45        
         
Štvrtok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 pravidelné  
Bitúnok Istermeat DS Povodská cesta 13 10:15 telefón do 9:30
RVPS Senec Svätoplukova 50 11:00 pravidelné  
Bitunok Albert Senec Trnavská 585 11:00 telefón do 10:00
RVPS Galanta Hodská 19 - vchod z Jesenského 11:30 pravidelné  
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 pravidelné  
Veterinárna Klinika Zavarská 11  12:00 telefón do 11:30
Hydináreň Mach Častá 1km od odbočky na vodnú nádrž Budmerice 12:45 telefón do 11:30
RVPS Senica K veterine 4 13:00 pravidelné  
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 pravidelné  
Príchod 14:15 - 14:45        
       
       
         
Piatok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
Krivošík Šamorín Pomlejská cesta 16 9:45 telefón do 9:00
Cykritová Šamorín Kasárenská 7 9:45 telefón do 9:00
Baráthová Šamorín Záhradnícka 23 9:45 telefón do 9:00
RVPS Dunajská Streda Malotejedská 24 10:15 pravidelné  
Bitúnok Istermeat D. Streda Povodská cesta 13 10:15 telefón do 9:30
RVPS šaľa Školská 22 11:00 pravidelné  
RVPS Galanta Hodská 19 -                                                     vchod z Jesenského 11:30 pravidelné  
RVPS Trnava Zavarská 11  12:00 pravidelné  
Veterinárna Klinika Zavarská 11  12:00 telefón do 11:30
Bitúnok Swaman Myjava Brezovská 449 12:45 telefón do 12:00
RVPS Senica K veterine 4 13:00 pravidelné  
RVPS Malacky Pezinská 9 13:45 pravidelné  
Príchod 14:15 - 14:45        
         
Utorok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
Hydináreň Zlatná na Ostrove 500m za dedinou  zastávka bus                       na pravej strane pri bilboarde 8:45 telefón do 8:00
Bitunok Danubius Komárno Hadovska cesta 6  9:00 telefón do 8:00
RVPS Komárno Štúrova 5 9:00 pravidelné  
Hydináreň Kolárovo 200m za odbočkou smer Veľká Gúta 9:30 telefón do 9:00
RVPS Nové Zámky Komjatická 65 10:00 pravidelné  
RVPS Levice Milana Rastislava Štefánika 24 11:00 pravidelné  
RVPS Nitra Akademická 3 12:00 pravidelné  
RLER Nitra SPU Trieda Andreja Hlinku 1542 -               vchod z Botanickej 12:00 naše  
NRLM Lužianky Hlohovecká 5 12:00 naše  
HSH Veľké Zálužie Pod Kaštieľom 319,                                  podniková predajňa 12:00 telefón do 11:00
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:45 pravidelné  
Príchod 13:45-14:15        
       
Streda        
HyZa Topoľčany Odbojárov 37   telefón do  
RVPS Topoľčany Doktora Pavla Adámiho 17 9:30 pravidelné  
RVPS TN - Bánovce nad Bebravou Ku splavu 8 10:00 telefón do 8:30
MVL Agro Veľké Držkovce  200 m po ceste medzi Dolné Držkovce 276 a Horné Držkovce 107 10:00 telefón do 8:30
RVPS Trenčín Súdna 22 10:30 pravidelné  
RVPS Nové Mesto nad Váhom Tajovského 7 11:00 pravidelné  
RVPS Piešťany Pod Párovcami 178 11:30 pravidelné  
Zverland Piešťany Radlinského 1565 11:30 telefón do 11:00
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:00 pravidelné  
Príchod 13:00 - 13:15        
 
 
 
 
Štvrtok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
Hydináreň Zlatná na Ostrove 500m za dedinou  zastávka bus                       na pravej strane pri bilboarde 8:45 telefón do 8:00
Bitunok Danubius Komárno Hadovska cesta 6  9:00 telefón do 8:00
RVPS Komárno Štúrova 5 9:00 pravidelné  
Hydináreň Kolárovo 200m za odbočkou smer Veľká Gúta 9:30 telefón do 9:00
RVPS Nové Zámky Komjatická 65 10:00 pravidelné  
RVPS Levice Milana Rastislava Štefánika 24 11:00 pravidelné  
RVPS Nitra Akademická 3 12:00 pravidelné  
RLER Nitra SPU Trieda Andreja Hlinku 1542 -               vchod z Botanickej 12:00 naše  
NRLM Lužianky Hlohovecká 5 12:00 naše  
HSH Veľké Zálužie Pod Kaštieľom 319,                                  podniková predajňa 12:00 telefón do 11:00
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:45 pravidelné  
Príchod 13:45-14:15        
       
Piatok        
Miesto Adresa   Nahlásenie  
HyZa Topoľčany Odbojárov 37   telefón do  
RVPS Topoľčany Doktora Pavla Adámiho 17 9:30 pravidelné  
RVPS TN - Bánovce nad Bebravou Ku splavu 8 10:00 telefón do 8:30
MVL Agro Veľké Držkovce  200 m po ceste medzi Dolné Držkovce 276 a Horné Držkovce 107 10:00 telefón do 8:30
RVPS Trenčín Súdna 22 10:30 pravidelné  
RVPS Nové Mesto nad Váhom Tajovského 7 11:00 pravidelné  
RVPS Piešťany Pod Párovcami 178 11:30 pravidelné  
Zverland Piešťany Radlinského 1565 11:30 telefón do 11:00
RVPS TT - stredisko Hlohovec Námestie Sv. Michala 16 12:00 pravidelné  
RVPS Senec Svätoplukova 50 13:00 pravidelné  
Príchod 13:30-13:45