Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave - Detašované skúšobné laboratórium Nitra

slovensky | English

Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Detašované skúšobné laboratórium
Referenčné laboratórium environmentálnej rádioaktivity
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda A. Hlinku 2, RI pavilón 949 76 Nitra

Vedúci laboratória: RNDr. Ľubomír Puskeiler  
Tel.: +421 915 083 224
E-mail: puskeiler@svuba.sk


Zástupca vedúceho laboratória: RNDr. Juraj Miššík
E-mail: missik@svuba.sk


Činnosť a zameranie referenčného laboratória environmentálnej rádioaktivity (RLER).

Laboratórium sa zaoberá:


 • meraním rádioaktívnej kontaminácie homogenizovateľných vzoriek s ľubovoľnou matricou do stupňa tvrdosti 4°MOHSE.
  Metóda je založená na kvalitatívnej analýze fotónového spektra s následnou kvantitatívnou analýzou pozitívne detekovaných rádionuklidov.
  V RLER sa využíva predovšetkým pre vzorky rastlinného a živočíšneho pôvodu a vzorky zo životného prostredia.
  RLER je jediné pracovisko v rámci ŠVPS SR, zaoberajúce sa takouto činnosťou, preto neorganizuje vo vnútri SR porovnávacie merania obdobných pracovísk ŠVPS.


 • RLER navrhuje a analyticky zabezpečuje monitorovací program ŠVPS SR "Rádiohygienická kontrola poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov vyrobených na Slovensku".
  Súčasťou tohto programu je od roku 2006 aj podprogram sledujúci aktivitu rádiohygienicky významých antropogénnych a prírodných rádionuklidov v surovom kravskom mlieku, organizovaný v súlade s metodikou uvedenou v Odporúčaní (EK) č. 2000/ 473/EURATOM.
  Získané výsledky sú zaraďované do databázy celoeurópskej monitorovacej siete subsystému "mlieko".
O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave