Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave - Detašované skúšobné laboratórium Lužianky

slovensky | English

Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky

Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánošková 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Detašované skúšobné laboratórium
Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky

Vedúca oddelenia: MVDr. Stanislava Zubrická
  
Tel.: +421 905 393 419
E-mail: nrlm@svuba.sk

Činnosť a zameranie národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky.

Úlohy sú dané legislatívou SR a činnosť NRLM je súčasťou autorizáciu VPÚ v Bratislave na výkon odborných činností.

Laboratórium vykonáva:

  1. Bezplatné poradenstvo v oblasti kvality mlieka.
  2. Ponuka sekundárnych referenčných a kalibračných materiálov pre prístroj FOSSOMATIC (somatické bunky).
  3. Medzilaboratórne skúšky spôsobilosti (obsah tuku, bielkovín a somatických buniek).

Laboratórna diagnostika:

  • počet somatických buniek prístrojom Fossomatic
  • počet somatických buniek referenčnou mikroskopickou metódou
  • zloženie surového kravského mlieka prístrojom MILKOSCAN (tuk, bielkoviny, laktóza a beztuková sušina)
  • celkový počet mikroorganizmov klasickou platňovou metódou
  • počet koliformných baktérií klasickou platňovou metódou
  • teplota tuhnutia mliečnymi kryoskopmi
  • inhibičné látky pomocou rýchlych i referenčných testov

Vykonávanie skúšok je v zmysle rozhodnutia ŠVPS SR o autorizácií na výkon odborných činností Národného referenčného laboratória pre mlieko a mliečne výrobky.

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave