Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Plán zvozných liniek

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

PiatokPrehľad zvozných liniek za týždeňUpozornenie

Žiadame Vás, aby ste vzorky na odvoz nachystali najneskôr do času uvedeného v tabuľke.
Pri telefonickom nahlasovaní dodržujte čas nahlásenia.
VPÚ Bratislava si vyhradzuje právo zmeny trasy, vynechania zvozného miesta, prípadne zrušenia zvoznej linky z dôvodu nepriaznivej poveternostnej alebo dopravnej situácie bez predchádzajúceho upozornenia.
Vzorky určené na prevoz na zvozné miesto iného VPÚ výrazne označte.
Pri zasielaní pošty vodič zvoznej linky nemá oprávnenie preberať doporučenú poštu.


Informácia o zvozných linkách počas prázdnin

Zvoz vzoriek zo zvozných miest počas prázdnin, t.j. od 1.7.2018 do 31.8.2018 vrátane, bude prebiehať podľa nezmeneného harmonogramu s tým, že potrebu zvozu zo zvozných miest:

Komárno, Nové Zámky, Levice, Šaľa

Topoľčany, Bánovce n. Bebravou., Trenčín, Nové mesto n. Váhom, Piešťany

je nutné telefonicky nahlásiť deň vopred (NAJNESKÔR do 8:00 v deň zvozu) na telefónne čísla uvedené pri zvozných linkách (+421 905 682 497, +421 905 682 498).

V prípade nedostupnosti vodiča na telefóne, volajte +421 905 352 513, alebo +421 905 387 952

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave