Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

    Príjem vzoriek počas núdzového stavu

  • Na vyšetrenie sa preberajú len vzorky akútnych prípadov
  • Potrebu vyšetrenia vopred telefonicky ohláste v pracovné dni od 8:00 do 15:00 na číslo +421 2 38108221
  • Vzorky sa fyzicky preberajú len v čase od 8:00 do 11:30
  • Vstup do budovy je povolený len v ochrannom rúšku, resp. ekvivalentnej náhrade
  • Ku každej vzorke musí byť vopred vypísaná žiadanka na vyšetrenie, ktorú je možné ju stiahnuť na: Tlačivá
  • Platba na mieste je možná len bezhotovostne platobnou kartou, prípadne bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry - v takomto prípade bude výsledok vyšetrenia zaslaný až po uhradení faktúry.


O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave