Cenník vyšetrení pri platbe vopred a fakturácii fyzickým, právnickým osobám (súkromným chovateľom)
(v hotovosti alebo kartou)
Kód  Druh vyšetrenia ceny v eurách
  Manipulačný poplatok  
xx.03. Manipulačný poplatok - priama platba v hotovosti 0,50
xx.03.a. Manipulačný poplatok - faktúra fyzické osoby 2,00
xx.03.b. Manipulačný poplatok - faktúra právnické osoby 4,00
  Bakteriologické vyšetrenie  
x3.03.a. Všeobecné bakteriologické vyšetrenie 10,50
x3.03.b. Špeciálne bakteriologické vyšetrenie (trus, rektálny výter) 13,00
x3.03.c. Infekčná metritída koní 17,00
  Parazitologické vyšetrenie  
x8.02. Parazitologické vyšetrenie 6,50
  Mykologické vyšetrenie  
x4.01. Mykologické vyšetrenie 6,50
  Hematológia a biochémia  
x12.01.d. Kompletné hematologické vyšetrenie 8,00
x12.01.a. Hematologické vyšetrenie bez hemoglobínu 6,00
x12.02. Počet Le, Er a hematokrit 2,00
x12.06. Stanovenie hemoglobínu 2,00
x12.14. Stanovenie počtu trombocytov 4,50
x12.16. Stanovenie počtu retikulocytov 4,50
x12.03. Diferenciálny krvný obraz 4,50
x12.05. Sedimentácia Er 4,50
x12.06.a. Vyšetrenie 1 biochemického parametra 2,00
x12.10 Mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu 4,50
x12.11. Skríningova skúška indikátorovým testom 1,00
  Sérologické vyšetrenie  
x8.11.g. Alergény 76,50
x11.10.a Brucelóza 2,50
x8.11.j. Ehrlichióza 15,00
x11.01.f. EVA 4,00
x8.11.e. FeLV - felinná leukóza 18,50
x8.11.c. FIP - felinná vírusová peritonitída 18,50
x8.11.d. FIV - felinná vírusová imunodeficiencia 18,50
x8.11.o. Herpes vírus - psy 18,50
x8.11.a. Chlamydióza 5,00
x11.09.c. Inf. Anémia koní  (AIE, IAE) 5,50
x8.11.s Krvné skupiny mačiek 23,00
x6.03. Koronavírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x6.03. Psinka - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x6.03. Parvo vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x6.03. Rota vírus - dôkaz antigénu imunochromatografickou metódou 22,00
x8.11.i Leishmanióza 14,50
x8.08. Leptospira 5,00
x11.07.w. Lymská borelióza ELISA 23,00
x11.10.h. Lymská borelióza RVK 6,64
x11.10.h. Maleus 6,50
x11.10.i. Q - horúčka 6,50
x11.10.c Žrebčia nákaza 7,50
x11.10.b. Toxoplazmóza 7,50
x8.11.f Progesterón - stanovenie hladiny 18,00
x11.01.g. VNT –RPK (rinopneumonitída koní) 4,00
  NRLM Lužianky  
x20.06 Akreditované školenie vzorkárov mlieka s vystavením certifikátu 132,78