Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Úvodná stránka

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

vykonáva senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku, tabakových výrobkoch, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, mikrobiologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa flexibilného rozsahu akreditácie.

Osvedčenie o akreditácii č.S-127

Rozsah akreditácie.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie je akreditovaný v súlade s ISO/IEC 17024:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. O-011), na nasledovné oblasti činnosti:

-certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
-certifikácia osôb pre senzorické skúšky vínaOznamy


 • Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava.


 • Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie zmenil podmienky pre žiadateľov o vinárske skúšky. Bližšie informácie na Certifikácia

 • 21.11.2018

  Ponuka zamestnania: laborant


  28.1.2019

  Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky základné v termíne 5.3.2019 - 15.3.2019.

  Prihlásenie na skúšky do 20.2.2019.

  12.2.2019

  Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky odborné - víno v termíne 2.4. - 5.4.2019.

  Prihlásenie na skúšky do 19.3.2019.


  14.03.2019

  Ponuka zamestnania: sanitačný pracovník


  O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave