Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

slovensky | English

Úvodná stránka

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave

vykonáva senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku, tabakových výrobkoch, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, mikrobiologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa flexibilného rozsahu akreditácie.

Osvedčenie o akreditácii č.S-127

Rozsah akreditácie.

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie je akreditovaný v súlade s ISO/IEC 17024:2012 (Osvedčenie o akreditácii č. O-011), na nasledovné oblasti činnosti:

-certifikácia osôb pre senzorické skúšky potravinárskych a poľnohospodárskych výrobkov
-certifikácia osôb pre senzorické skúšky vínaAktuality

1.1.2014

Oznam o zmene právnej subjektivity Štátneho veterinárneho ústavu Bratislava.

11.6.2015

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie zmenil podmienky pre žiadateľov o vinárske skúšky. Bližšie informácie na Certifikácia

24.4.2018

Ponuka zamestania: administratívny pracovník

25.4.2018

Ponuka zamestnania: chemický laborant

27.4.2018

Predaj áut:

1. malý nákladný automobil Škoda Octavia 1.9TDI TOUR

2. malý nákladný automobil Peugeot Partner 170C 1,4 s chladiarenskou nadstavbou

30.5.2018

Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie ponúka možnosť absolvovať Senzorické skúšky základné v termíne 19.6. - 29.6.2018.

Prihlásenie na skúšky do 10.6.2018.

O nás | Kontaktujte nás | ©2005 Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave